certifikovaný daňový specialista
www.daneaucetnictvi-oborilova.cz

Vedení účetnictví

  • Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
  • Zápis do deníku
  • Evidence DPH
  • Evidence majetku
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Kniha došlých faktur
  • Kniha vydaných faktur
  • Měsíční přehledy (rozvaha, výsledovka)
  • Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh